artikel

Familiebedrijven en overheidsorganisaties slecht gemanaged

Businessmodellen

Overheidsorganisaties en familiebedrijven worden relatief slecht gemanaged. Dat zijn de eerste bevindingen uit de Word Management Survey (WMS), waarvoor (midden)managers van 10.000 mkb-organisaties in twintig landen uitgebreid zijn geïnterviewd.

Doel was te bepalen hoe en in welk opzicht managementpraktijken verschillen in stijl en kwaliteit. Niet alleen productiebedrijven maar ook de detailhandel, onderwijssector en zorgsector werkten mee. De (Amerikaanse) onderzoekers gebruikten een beoordelingstool van een groot consultancyconcern waarmee managementpraktijken op drie onderdelen worden gescoord:
monitoring: hoe goed managers in beeld houden wat er gebeurt in hun organisatie en of ze daar goed gebruik van maken;
targets: hoe goed organisaties doelstellingen en resultaten vastleggen, en of ze actie ondernemen als die twee dingen niet matchen;
incentives: of organisaties medewerkers bevorderen en belonen op basis van prestaties en hoe ze verhinderen dat goede mensen vertrekken.

Bevindingen
De eerste onderzoeksresultaten zijn samengevat in het rapport Management practices across firms and countries en staan op de WMS-website. Een paar bevindingen:
– Ondernemingen in de VS, Japan en Duitsland worden doorgaans uitstekend gemanaged, firma's in Brazilië, China en India eerder belabberd.
– Overheidsorganisaties krijgen lage managementscores, dwars door sectoren en landsgrenzen heen. Ze zijn volgens de onderzoekers erg zwak in incentives: 'Promotie is er vaker gebaseerd op anciënniteit dan op prestaties. Notoire wanpresteerders houden het er lang uit.'
– In familiebedrijven scoort het management nog lager dan in overheidsorganisaties – maar vooral als de oudste zoon de ceo-rol heeft ‘geërfd'. Familiebedrijven met een ceo van buitenaf scoren veel hoger. 'Vooral jullie in Europa hebben veel bedrijven waar de overdracht van leiderschap gebaseerd is op criteria die in het geheel niets te maken hebben met leidinggevende capaciteiten', aldus de onderzoekers.
– Lage managementscores alom zijn er ook voor organisaties waarin de oprichter ceo is. Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers dat de oprichters weliswaar sterk zijn in het opstarten van een bedrijf, vanwege hun visie en motivatie, maar minder in het dagelijks management.
– De mate van concurrentie en de opleidingsgraad blijken de managementscores recht evenredig op te stuwen: hoe meer concurrentie, hoe hoger de managementscores. Idem voor het aantal goed opgeleide medewerkers.

48.000 bedrijven
Het onderzoek wordt uitgebreid naar 48.000 bedrijven (vooral uit de VS). De onderzoekers willen de managementperformancescores daarbij ook gaan afzetten tegen de financiële performance, om te bekijken in hoeverre die twee grootheden verband houden.

Bron: Carmen Nobel in: HBS Working Knowledge 7 februari 2012.

Boekentip:  Business Model Generatie. Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers

Event: Nieuwe Businessmodellen.

Reageer op dit artikel