artikel

Samen sterker

Businessmodellen

Bedrijven en organisaties kunnen behoorlijk van elkaars kennis en competenties profiteren, en ze doen dat ook steeds vaker. Co-creatie en partnership zijn aan de orde van dag, vaak vergezeld door voortdurende aanpassingen van het eigen businessmodel. Twee voorbeelden.

Imtech
Bij technisch dienstverlener Imtech zit samenwerking zo ongeveer ‘in de genen': het bedrijf maakt zelf geen producten, dus het móet wel partnerships aangaan. Volgens directeur Tijn van Dommelen zijn snelheid en wendbaarheid onontbeerlijk om die samenwerkingsverbanden te laten werken. Imtech bedient zo'n 23.000 klanten over de hele wereld, via een decentrale structuur; de bevoegdheden om partnerships aan te gaan zijn dus ook grotendeels gedelegeerd aan de lokale bedrijfsonderdelen. ‘Wij kunnen onmogelijk vanuit het hoofdkantoor in Gouda overzien met wie onze collega's in pakweg Shanghai het beste op projectbasis kunnen samenwerken. Ook zullen leiders eraan moeten wennen dat businessmodellen steeds sneller veranderen', zegt Van Dommelen. ‘Natuurlijk, je kunt ieder partnership dichttimmeren met spijkerharde contracten, maar risico's elimineer je daar nooit volledig mee.'

Essent
Voor energieleverancier Essent komt samenwerken met andere bedrijven voort uit de onophoudelijke innovatiedruk binnen de bedrijfstak. Consumenten veranderen om de haverklap van energieleverancier, de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, én de consumptie van energie is nogal conjunctuurgevoelig. Essent-ceo Erwin van Laethem: ‘In deze crisis betekent dit dat de bedrijven die zich het beste kunnen aanpassen, het makkelijkst komen bovendrijven.' En aanpassen betekent deels nieuwe diensten en producten ontwikkelen. ‘Dan is het logisch daarvoor partnerships aan te gaan met bedrijven voor wie dit soort zaken hun core business is'.
Maar Essent werkt ook veel samen met klanten. Onlangs testten tweehonderd van hen samen met 35 ontwikkelaars verschillende apps, waaronder een die de elektrische auto navigeert naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt en een die het energieverbruik per dag, week of maand laat zien.

Bron: Jurgen van Weegen en Paul Groothengel, in: Management Scope, nr. 12 – 2012.

Tip
Samenwerken is een trend, en er verschijnt dus ook veel managementliteratuur over. Niet voor niets was het boek Leren samenwerken tussen organisaties van Edwin Kaats en Wilfried Opheij één van de drie genomineerden voor de Jaarprijs Boeken van de Orde van Organisatiedeskundigen en -adviseurs (OOA).

Reageer op dit artikel