artikel

Waarde Propositie Ontwerp en platformen

Businessmodellen

Maurits Kreijveld, futuroloog en auteur van het boek De kracht van platformen, gaat in op nieuwe samenwerkingsvormen en hoe het Business Model Canvas hierbij van dienst kan zijn.

Er komen grote uitdagingen af op bedrijven, mede door toenemende digitalisering en de opkomst van nieuwe disruptieve technologieën. Organisaties moeten manieren vinden om hier tijdig op in te spelen. Op dit moment zijn digitale platformen een van de meest essentiële nieuwe businessmodellen in opkomst. Platformen combineren op een slimme manier:
– effectief samenwerken;
– het faciliteren van vraag en aanbod via een marktplaats;
– het slim betrekken van ‘de crowd’.

Het platformdenken vernieuwt de manier waarop organisaties naar zichzelf in hun omgeving kijken. Er worden nieuwe samenwerkingscombinaties gecreëerd met de klant als vertrekpunt. Dat dwingt organisaties om nog zorgvuldiger na te denken over hun eigen sterke punten en over de vraag waar zij in combinaties met andere spelers de meeste waarde kunnen toevoegen voor de eindgebruiker, de klant. Zonder een goede propositie kan een platform niet levensvatbaar zijn.
Lees de hele blog van Maurits Kreijveld.

Lees ook het boek De kracht van platformen van Maurits Kreijveld.

Reageer op dit artikel