artikel

Hubs: nieuwe vormen – veel te ontdekken

Businessmodellen

Bestaande studies en literatuur over strategieontwikkeling, netwerken en coöperatieve samenwerkingsvormen bieden onvoldoende aanknopingspunten om te verklaren wat er binnen hubs gebeurt.

Feit is wel dat ondernemende burgers, belangenorganisaties en bedrijven elkaar vinden in experimenten met samenwerking en cocreatie. Een gedeeld gevoel van urgentie, waardecreatie en pragmatisme lijken belangrijke randvoorwaarden die ertoe leiden dat betrokken partijen in een hub zich mede-eigenaar voelen van problemen die om een lokale en regionale aanpak vragen. Zeker is dat de bereidheid tot samenwerken tussen heel verschillende partijen tot verrassend effectieve projecten leidt die op regionale schaal een impuls vormen voor de transitie naar duurzaamheid. We kunnen veel leren van de processen die daartoe leiden.
Lees de hele blog van Moniek Kamm.

Reageer op dit artikel