artikel

Integriteitsonderzoek openbaar bestuur

Geen categorie

Hoe organisaties uit het openbaar bestuur omgaan met het integriteitsvraagstuk is een belangrijk aspect van de onderzoeksstrategie van de Algemene Rek

Hoe organisaties uit het openbaar bestuur omgaan met het integriteitsvraagstuk is een belangrijk aspect van de onderzoeksstrategie van de Algemene Rekenkamer. Deze is onlangs begonnen met een nulmeting -”Zorg voor integriteit”- waaruit bleek dat alle dertien departementen aandacht geven aan integriteit. Jammer genoeg ontbreken bij het integriteitsbeleid vaak meetbare doelstellingen en evaluaties. Slechts twee ministeries doen echt aan risicoanalyse, zes ministeries en vier RWT’s hebben een beperkte vorm van risicoanalyse. In vergelijking met onderzoeken uit 1996 en 1998 hebben de ministeries op dit punt weinig voortgang geboekt. Er blijkt ook weinig controle te zijn op de naleving van regels. Sommige gedragscodes bevatten slechts kernwaarden op een hoog abstractieniveau. De zwaarte van sancties bij regelovertreding is onduidelijk. Samen met het ministerie van BZK en de gemeente Amsterdam gaat de Algemene Rekenkamer SAINT ontwikkelen, een instrument voor selfassessment van integriteit. Voor meer informatie: www.rekenkamer.nl

Reageer op dit artikel