artikel

Kennisdeling binnen organisaties

Geen categorie

In zijn proefschrift ‘Kennisdeling binnen organisaties: een gecontextualiseerd en relationeel perspectief’ waarop Niels-Ingvar Boer op 17 juni promove

In zijn proefschrift ‘Kennisdeling binnen organisaties: een gecontextualiseerd en relationeel perspectief’ waarop Niels-Ingvar Boer op 17 juni promoveerde, onderzocht hij motivaties van mensen om kennis met elkaar te delen. Hij onderzocht hoe kennisdeling tot stand komt bij vier verschillende typen intermenselijke relaties: het gemeenschapsmodel, het autoriteitsmodel, het gelijkheidsmodel en het marktmodel. Volgens Boer kan men wanneer men weet volgens welk model iemand geneigd is kennis te delen, hierop gericht sturen.

Bij het aannemen van nieuw personeel is het raadzaam na te gaan of het dominante model van de nieuwkomers past binnen het huidige of gewenste model van de organisatie. Wanneer een organisatie een bepaalde technologie gaat implementeren, moet ervoor worden gezorgd dat het hieraan (impliciet) ten grondslag liggende model overeenkomt met het door medewerkers/gebruikers gehanteerde model. Boer geeft ook aan hoe ‘communities of practice’, kennisbanken en ‘best practices’ het beste tot hun recht kunnen komen.

Reageer op dit artikel