artikel

Raad voor Accreditatie wordt nationale accreditatieorganisatie

Geen categorie

Het ministerie van Economische Zaken en de Raad voor Accreditatie (RvA) www.rva.nl hebben op 15 juni een overeenkomst

Het ministerie van Economische Zaken en de Raad voor Accreditatie (RvA) www.rva.nl hebben op 15 juni een overeenkomst getekend waarbij -in lijn met Europees beleid- de RvA aangemerkt wordt als nationale accreditatieorganisatie. De RvA is een private organisatie die beoordeelt of keuringsinstellingen en laboratoria voldoen aan eisen van deskundigheid en onpartijdigheid. In de overeenkomst zijn de procesmatige gang van zaken vastgelegd en ook wederzijdse taken en verantwoordelijkheden. De overeenkomst werd al eerder aangekondigd in de kabinetsnota betreffende certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid. Beoogd wordt een verbetering van de communicatie tussen overheid en RvA alsmede een grotere transparantie rond accreditatie. Waar nodig zal de overeenkomst worden aangevuld met ‘maatwerkovereenkomsten’ tussen individuele departementen en de RvA. Zie www.postbus51.nl; www.ez.nl.

Reageer op dit artikel