artikel

Samenwerken met NGO’s

Geen categorie

Stel u wilt dat uw bedrijf gaat samenwerken met een NG0, een non-gouvernementele organisatie, maar u bent bang niet de juiste taal te spreken. Dan kan het BNI-instrument -Business NGO Interaction- uitkomst bieden.

Stel u wilt dat uw bedrijf gaat samenwerken met een NG0, een non-gouvernementele organisatie, maar u bent bang niet de juiste taal te spreken. Dan kan het BNI-instrument -Business NGO Interaction- uitkomst bieden. Met deze tool die ontwikkeld is door onderzoekers van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen, kunt u in twintig minuten een helder beeld krijgen van de wederzijdse verwachtingen en de knelpunten in de contacten met uw gesprekspartner. Door de verkregen duidelijkheid bent u samen in staat proactief de dilemma’s van de interactie te managen.

Het BNI-instrument helpt u ook de contacten rond een bepaald thema te structureren. Aan het gebruik van het instrument zijn geen kosten verbonden. De financiering van de ontwikkelingskosten is mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie: www.bni-instrument.org.

Reageer op dit artikel