artikel

Strengere eisen nodig voor duurzaamheidsverslagen

Geen categorie

De provinciale milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl willen dat het ministerie van Economische Za

De provinciale milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl willen dat het ministerie van Economische Zaken -naar het voorbeeld van financiële jaarverslagen- ook strengere eisen gaat stellen aan de kwaliteit van duurzaamheidsverslagen. Ook willen ze dat de duurzaamheidsprestaties van bedrijven binnen eenzelfde sector op controleerbare wijze met elkaar worden vergeleken. Zo’n controleerbare vergelijking -benchmarking- wordt noodzakelijk geacht om duurzaam ondernemen tot een succes te maken. Want bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en bovendien zijn ze gevoelig voor hun imago. Volgens de milieuorganisaties moet een onderlinge vergelijking van milieuprestaties en sociale prestaties in elk geval mogelijk zijn op vier punten voor de gehele keten: de gevolgen voor klimaatverandering, de effecten op de natuur (biodiversiteit), de uitstoot van gevaarlijke stoffen en het minimum en het gemiddelde salaris van werknemers (inclusief in lage loonlanden). Voor dit alles is een aanpassing van de Richtlijn 400 Jaarverslag noodzakelijk.

Reageer op dit artikel