artikel

Website voor burgerparticipatie

Geen categorie

Gemeenten die bewoners meer willen betrekken bij hun beleidsvorming, maar niet weten hoe of waarom, kunnen voortaan terecht bij ParticipatieWijzer, een website met tips, ideeën, checklists en invulschema’s. De gedachte achter de website is dat gemeenten aan burgerparticipatie beginnen, omdat ze daarmee een bepaald doel willen realiseren, bijvoorbeeld imagoverbetering, het creëren van draagvlak of kennisuitwisseling. Op de website kan gekozen worden uit veertien mogelijke doelen.

Daarbij kan worden aangegeven hoe groot de groep participanten mag zijn, welke invloed ze mogen hebben (mogen ze meebeslissen of alleen maar meepraten) en hoe lang de participatie mag duren. Op basis van de criteria worden vervolgens werkvormen gezocht, zonder overigens een pasklare oplossing aan te dragen, want burgerparticipatie is immers maatwerk. ParticipatieWijzer is een initiatief van de gemeenten Zoetermeer en Dordrecht en XPIN, het Expertisebureau voor Innovatieve Beleidsvorming.

Reageer op dit artikel