artikel

Zorgaanbieders dwingen tot betere zorg

Geen categorie

Zorgaanbieders moeten onder druk gezet worden om innovaties die hun waarde hebben bewezen -‘best practices’- sneller toe te passen. De overheid zal he

Zorgaanbieders moeten onder druk gezet worden om innovaties die hun waarde hebben bewezen -‘best practices’- sneller toe te passen. De overheid zal het zorgsysteem zo moeten inrichten dat bewezen verbeteringen overal in de zorg snel kunnen worden ingevoerd. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies ‘Van weten naar doen’. Snelle invoerders van innovaties moeten worden beloond, achterblijvers moeten worden gesanctioneerd.

In de eerste plaats moet de overheid de financiële regels zo aanpassen dat ze niet langer een belemmering vormen. In de tweede plaats is het openbaar maken van de prestaties van individuele zorgaanbieders van belang. Zorgverzekeraars zullen hiermee bij de inkoop van zorg rekening gaan houden. Informatie hierover moet openbaar zijn, zodat verzekerden een goede verzekeraar kunnen kiezen. Iedereen moet ook zijn AWBZ-zorgverzekeraar kunnen kiezen, wat nu niet mogelijk is. In de derde plaats moeten patiënten op de hoogte gebracht worden welke bewezen verbeteringen er op welke gebieden zijn en welke zorgaanbieders deze aanbieden.

Reageer op dit artikel