artikel

De Global Reporting Initiative werkt mee aan nieuwe ISO-norm over MVO

Geen categorie

De GRI (Global Reporting Initiative) heeft de uitnodiging van ISO aanvaard om mee te werken aan een nieuwe norm over maatschappelijk verantwoord onder

De GRI (Global Reporting Initiative) heeft de uitnodiging van ISO aanvaard om mee te werken aan een nieuwe norm over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ISO 26000 Guideline for Social Responsibility. De GRI roept organisaties met verwante werkgebieden en doelgroepen op om zich aan te sluiten bij de GRI Partnership for ISO 26000. Deze organisaties betalen jaarlijks gedurende drie jaar een contributie van 5000 euro. Hiermee wil de GRI de kosten dekken i.v.m. voorbereidingen, vergaderingen en de inhuur van professionals. De GRI heeft reeds twee technische experts geselecteerd om te participeren in een aantal werkgroepen van ISO. De leden van het GRI Partnership zullen op gezette tijden over de voortgang van het normalisatieproces geïnformeerd worden. ISO is inmiddels gestart met de eerste consultatieronde met belanghebbenden zoals nationale normalisatieinstituten. De bedoeling is dat de norm in 2008 klaar is. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot James Murphy, e-mail: murphy@globalreporting.org. Zie ook: www.future500.org en www.Sustainability-Reports.com.

Reageer op dit artikel