artikel

Mkb neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden

Geen categorie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een concept dat meestal wordt geassocieerd met grote bedrijven, maar ook in het mkb wint het momenteel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een concept dat meestal wordt geassocieerd met grote bedrijven, maar ook in het mkb wint het momenteel meer en meer aan pupulariteit. Op 14 juni j.l. organiseerde Eurochambres, de vereniging van Europese Kamers van Koophandel, een congres waarop de resultaten bekend werden gemaakt van de campagne om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren de aanpak van sociale en milieuproblemen te integreren in hun bedrijfsvoering. De campagne is een groot succes gebleken gezien de vele innovatieve, inspirerende -en winstgevende!- oplossingen die de bedrijven wisten te bedenken. De Europese Commissie meent dat wanneer het mkb zich echt bewust wordt van MVO, dat zal bijdragen aan het beleid van de Europese Unie inzake het vergroten van de Europese concurrentiekracht, het realiseren van meer economische groei en het scheppen van meer banen. Er is daarom een CSR-toolkit (Corporate Social Responsibility) ontwikkeld waarmee kleine en middelgrote bedrijven hun activiteiten op dit gebied kunnen structureren. Zie ook: http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index. Of ga naar www.business-ethics.com of www.csrwire.com.

Reageer op dit artikel