artikel

Rapportage risicomanagement onder de maat

Geen categorie

Ernst & Young deed aan de hand van zestig jaarverslagen onderzoek naar de bestuursrapportage over risicomanagement en interne beheersing. Conclusie: e

Ernst & Young deed aan de hand van zestig jaarverslagen onderzoek naar de bestuursrapportage over risicomanagement en interne beheersing. Conclusie: er schort veel aan. Zo blijkt dat voor de lezer van het jaarverslag het opsporen van informatie vaak een zoekplaatje is. De totale rapportage is vaak versnipperd over diverse onderdelen van het jaarverslag, de gekozen bewoordingen zijn niet eenduidig en soms moeilijk te interpreteren. Een beschrijving over de werking van systemen voor risicobeheersing treft men zelden aan.

Gemiddeld 28 procent van de ondernemingen behandelt integraal zowel de strategische, operationele, compliance- als verslaggevingsrisico’s. Wat dit aangaat, doen de AEX-fondsen het beter dan AEX- en overige fondsen. De verslaggevingsrisico’s zijn sterk onderbelicht. Slechts 20 procent van de onderzochte ondernemingen geeft aan volledig aan de aanbevelingen van Tabaksblat te voldoen, terwijl 30 procent zegt daaraan gedeeltelijk te voldoen. De AEX-fondsen presteren ook wat dit betreft het best. Zie ook: www.corpgov.nl.

Reageer op dit artikel