artikel

Toenemende wet- en regelgeving kost bedrijven veel geld

Geen categorie

Een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van IT- en adviesorganisatie Capgemini laat zien dat de helft van de ondervraagde bedrijven door de toenemende

Een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van IT- en adviesorganisatie Capgemini laat zien dat de helft van de ondervraagde bedrijven door de toenemende wet-en regelgeving te kampen heeft met meer bureaucratie. Maar veel bedrijven menen dat dit niet ten koste hoeft te gaan van innovatie. Omdat er meer wetten en regels zijn gekomen, wordt men gedwongen tot onconventionele maatregelen die juist het innovatieve vermogen op een hoger peil kunnen brengen. 58% meent dat de veranderende wet- en regelgeving meer lasten met zich meebrengt dan baten oplevert, 82% meent dat dit de winst vermindert. Slechts een kwart van de ondervraagden meent dat de toenemende wet- en regelgeving leidt tot meer transparantie en het beter functioneren van organisaties. Gerard Verstegen van Capgemini: “Het is veel slimmer om het compliancevraagstuk niet als een vervelende kostenpost te zien, maar juist als een manier om tot verbetering te komen. Dat vereist een integrale benadering met net zoveel aandacht voor mensen en cultuur als voor processen en IT.” Zie ook: www.strijdigeregels.nl.

Reageer op dit artikel