artikel

Toezichthouders als beschermers van klantenbelangen

Geen categorie

In zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam ‘De bestuursstructuur en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen’, geef

In zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam ‘De bestuursstructuur en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen’, geeft F.J. de Graaf een gedetailleerde beschrijving van de veranderingen sinds 1990 in de verhoudingen tussen stakeholders en ondernemingen. Hij doet dit aan de hand van vier financiële instellingen: ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank.

Het blijkt dat deze bedrijven door veranderingen in de markt gedwongen zijn een nieuwe invulling te geven aan het begrip MVO: aandeelhouders krijgen meer invloed, de ondernemingsraden juist minder, en de toezichthouders werpen zich steeds vaker op als beschermers van klantbelangen. Ook signaleert hij dat de invloed van Nederlandse aandeelhouders versplinterd is doordat zij hun belangen de afgelopen vijftien jaar internationaal hebben gespreid. De Graaf meent dat MVO in essentie gaat over de vraag hoe stakeholders samen met het topmanagement het ondernemingsbestuur inrichten. Zie ook: www.eurosif.org.

Reageer op dit artikel