artikel

Baas in eigen bestanden

Geen categorie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onwikkelt momenteel een nieuwe toegangsvoorziening tot de overheid in de vorm van een persoonlijk internetportaa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onwikkelt momenteel een nieuwe toegangsvoorziening tot de overheid in de vorm van een persoonlijk internetportaal. Dit wordt gedaan in samenwerking met een aantal grote uitvoeringsinstanties, onder andere belastingen, studiefinanciering, werkeloosheidsvoorziening en motorrijtuigenbelasting.
Een eerste voorbeeldmodel van MijnOverheid.nl is al getest door het publiekspanel van burger@overheid, een onafhankelijk forum dat de digitale overheid wil stimuleren vanuit het perspectief van de burger. Uit dit onderzoek blijkt dat de burger geïnformeerd wil worden over zaken die van persoonlijk belang zijn. Als een belangrijke functie van een dergelijke site ziet de burger het informeren over procedures en termijnen bij de behandeling van een aanvraag. De burger vindt verder dat hij zelf moet kunnen bepalen wie wanneer toegang heeft tot welke persoonlijke gegevens en dat hij altijd moet kunnen inzien wat de overheid weet over hem. Een groot deel van de respondenten (82 procent) wil ook anoniem kunnen zoeken naar overheidsinformatie.
Zie ook: www.burger.overheid.nl en www.electronic-government.com.

Reageer op dit artikel