artikel

Doen of laten: de rol van de overheid bij ketenvorming

Geen categorie

Een betere dienstverlening aan de burger door ketensamenwerking. Het werkt, maar niet altijd. Er zijn tal van lokale ketens in het sociale domein. Den

Een betere dienstverlening aan de burger door ketensamenwerking. Het werkt, maar niet altijd. Er zijn tal van lokale ketens in het sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan het domein rond vroegtijdig schoolverlaten, daklozen of de zorg in en rond de school. Hoe kan nu de overheid de samenwerking in deze ketens beter laten functioneren? Door te doen of door te laten? In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met een aantal ministeries en partners in diverse lokale ketens is in de Stichting Ketennetwerk -een open netwerk van, voor en door professionals in ketens en netwerken- nagedacht over de rol van de overheid bij ketenvorming. Het verslag ‘Doen of laten?’ kunt u bestellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Grote Steden Beleid & Interbestuurlijke Betrekkingen, tel. 070-4 266 226. Zie ook: www.ketens-netwerken.nl en www.ketennetwerk.nl.

Reageer op dit artikel