artikel

Ministeries onder de loep

Geen categorie

Doel van het Programma Andere Overheid is te onderzoeken op welke terreinen de overheid moet sturen en op welke manier zij dat moet doen. In het kader

Doel van het Programma Andere Overheid is te onderzoeken op welke terreinen de overheid moet sturen en op welke manier zij dat moet doen. In het kader van dit programma zijn alle dertien ministeries onderzocht. Daarnaast zijn er negen rijksbrede takenanalyses uitgevoerd waarin is bekeken hoe de wijze waarop de ministeries zijn georganiseerd beter kan aansluiten bij de huidige problemen van burgers en bedrijven. De rapporten van acht rijksbrede takenanalyses (alleen het thema veiligheid is nog niet afgerond) en van de dertien departementen zijn inmiddels klaar. De rapportages zijn al vanaf 11 juli 2005 beschikbaar op internet. De departementale takenanalyses worden op dinsdag 20 september 2005 (Prinsjesdag) gepubliceerd. In de begrotingsstukken van Prinsjesdag zullen de plannen worden verwerkt die de ministeries hebben gemaakt op basis van de takenanalyses. De rijksbrede takenanalyses zijn te vinden op www.andereoverheid.nl. Voor het thema cultuurverandering: www.bzk.nl, voor het thema communicatie: www.minaz.nl.

Reageer op dit artikel