artikel

Nederland weer veiliger

Geen categorie

De Politiemonitor Bevolking is het grootste enquêteonderzoek in Nederland over veiligheid waarin de ontwikkeling van de criminaliteit, de veiligheidsb

De Politiemonitor Bevolking is het grootste enquêteonderzoek in Nederland over veiligheid waarin de ontwikkeling van de criminaliteit, de veiligheidsbeleving en het preventiegedrag van burgers worden beschreven. Volgens de monitor voelen mensen zich veiliger vergeleken met voorgaande jaren. Ze zijn ook minder vaak slachtoffer van woninginbraak, diefstal uit de auto, fietsdiefstal, vernielingen en geweldsdelicten. Volgens de onderzoekers komt dat door de uitvoering van het veiligheidsplan ‘Naar een veiliger samenleving’ en een betere samenwerking van alle partijen die aan veiligheid werken. Ook doen personen en bedrijven zelf het nodige, bijvoorbeeld aan inbraakpreventie. Ruim één op de tien woningen is nu voorzien van een inbraakalarm. Tien jaar geleden lag dat percentage nog op zeven procent. De Politiemonitor Bevolking en het bijbehorende Tabellenboek kunnen worden gedownload van www.minbzk.nl. Zie ook: www.citizenobserver.com en www.neighbourhoodwatch.net .

Reageer op dit artikel