artikel

Transparantie topinkomens publieke sector dichterbij

Geen categorie

Als de adviezen van advies- en belangenorganisaties en de Raad van State zijn verwerkt, stuurt het kabinet het wetsvoorstel met betrekking tot openbaa

Als de adviezen van advies- en belangenorganisaties en de Raad van State zijn verwerkt, stuurt het kabinet het wetsvoorstel met betrekking tot openbaarmaking van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens naar de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling kan plaatsvinden in het najaar. De openbaarmaking is aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord.
Het kabinet wil zo bereiken dat meer rekenschap kan worden afgelegd over de besteding van publieke middelen. Het hoopt dat openbaarmaking van gegevens bij zal dragen aan het maatschappelijk debat over een vraagstuk van algemeen belang. In het wetsvoorstel worden de betreffende organisaties verplicht in hun jaarrekening of jaarverslag het salaris van topfunctionarissen te vermelden voorzover deze het ministerssalaris te boven gaan. Vermeld moet ook worden het belastbare loon, de functie en de duur van het dienstverband van de functionaris. Zie ook: www.bzk.nl, www.ecgi.org en www.corpgov.net.

Reageer op dit artikel