artikel

Consument moet meer inzicht krijgen in voedsel

Geen categorie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil consumenten stimuleren om bij het kopen van voedingsproducten rekening te houden met kwali

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil consumenten stimuleren om bij het kopen van voedingsproducten rekening te houden met kwaliteit in brede zin. Dat wil zeggen inclusief aspecten als dierenwelzijn, milieu, fair trade (ontwikkelingslanden) en ecologie. Daarnaast wil het ministerie consumenten bewust maken van het belang van zorgvuldige omgang met voedsel. Daarom wordt subsidie verstrekt aan het Voedingscentrum Nederland (VCN) voor het geven van voorlichting over voedselproductie, een verantwoorde samenstelling van het dagelijkse voedsel en het bewaren en bereiden hiervan. Naast het VCN is het Consumentenplatform een belangrijke partner voor het ministerie. Aan dit platform nemen onder meer koks, trendwatchers, consumentendeskundigen en wetenschappers deel. Ze komen drie maal per jaar bijeen om een onderwerp te belichten vanuit het perspectief van de consument. Ook in 2006 zal het ministerie aan het platform vragen mee te denken over actuele beleidsproblemen. Zie ook: www.voedingscentrum.nl, www.haccpalliance.org en www.biologischinhetschap.nl.

Reageer op dit artikel