artikel

Keurmerk voor gemeenten verder uitgewerkt

Geen categorie

De Gemeentemonitor -een instrument waarmee burgers en bestuurders de prestaties van gemeenten kunnen vergelijken- wordt verder uitgebreid. De monitor

De Gemeentemonitor -een instrument waarmee burgers en bestuurders de prestaties van gemeenten kunnen vergelijken- wordt verder uitgebreid. De monitor berekent deze prestaties op basis van vijftig punten, die verdeeld zijn over zes categorieën: de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Een proef met elf gemeenten bood voldoende aanknopingspunten om verder te gaan met dit keurmerk, ook wel ‘de staat van de gemeente’ genoemd.
Vijf van de elf gemeenten voerden de test uit in combinatie met de VNG Benchmark Publiekszaken. Het is de bedoeling in de toekomst de staat van de gemeente en de benchmark te integreren. Onderzoeksbureau Pon Brabant meent dat de monitor nog behoorlijk wat aanpassingen nodig heeft voordat een betrouwbaar beeld ontstaat. Zo zouden de burgerrollen als indicatoren nog verder moeten worden verfijnd en moet de weging van de vijftig beoordelingspunten verder worden ontwikkeld. Zie ook: www.rekenschap.nl, www.vng.nl en www.keurmerk.nl.

Reageer op dit artikel