artikel

Meten met kwaliteitsbarometer

Geen categorie

Op 1 september 2005 is hogeschool Inholland op alle 15 vestigingen begonnen met een kwaliteitsverbeteringsprogramma waarin een verbeterbarometer cent

Op 1 september 2005 is hogeschool Inholland op alle 15 vestigingen begonnen met een kwaliteitsverbeteringsprogramma waarin een verbeterbarometer centraal staat. De barometer registreert de stand van zaken met betrekking tot lesroosters, cijfers, college-uitval, klachten en het aantal contactmomenten met docenten. Het instrument geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald. De stand van zaken wordt twee keer per maand bijgewerkt. Via het intranet en op de website van de hogeschool kunnen student en medewerker zien hoe het gaat met de ingezette verbeteringen.
Omdat Inholland studenten nauw wil betrekken bij het verbeterproces worden elektronische studentenpanels opgezet. Deze panels doen continu onderzoek naar de kwaliteitsbeleving van het onderwijs. Studenten wordt nadrukkelijk gevraagd gebruik te maken van de klachtenprocedure zodat knelpunten eerder worden gesignaleerd en kunnen worden opgelost. Zie ook: www.inholland.nl, www.scholenmetsucces.nl en www.avs.nl.

Reageer op dit artikel