artikel

Milieumanagement bij het MKB

Geen categorie

In het eerste halfjaar van 2005 heeft de ISO-commissie voor milieumanagement een wereldwijde enquête uitgevoerd. Doel van deze enquête was om beter in

In het eerste halfjaar van 2005 heeft de ISO-commissie voor milieumanagement een wereldwijde enquête uitgevoerd. Doel van deze enquête was om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van het midden- en kleinbedrijf met toepassing van ISO 14001 en andere instrumenten voor milieumanagement. 150 Nederlandse organisaties deden eraan mee. De ISO-commissie vond het lastig eenduidige conclusies te trekken uit de grote hoeveelheid gegevens. Uiteindelijk kwam men tot 18 aandachtspunten. Ze hebben betrekking op drie onderwerpen: communicatie en ondersteuning bij de toepassing van de ISO-milieunorm, de inhoud van ISO 14001 zelf, en barrières en stimulansen voor toepassing van de norm buiten de reikwijdte van ISO. De commissie is van mening dat er snel een ‘Small Business Handbook on ISO 14001’ moet komen of een richtlijn voor gefaseerde invoering van een milieumanagementsysteem. De resultaten van de enquête zijn te downloaden via www.sinf-mk.se/isosme. Meer informatie bij Dick Hortensius van NEN, e-mail: dick.hortensius@nen.nl, tel: 015-2 690 115. Zie ook: . Zie ook: www.inem.org en www.virage.nl.

Reageer op dit artikel