artikel

TNT bovenaan in Dow Jones Sustainability Index

Geen categorie

In het eerste jaar dat TNT opgenomen is in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is het concern in zijn sector bovenaan geëindigd. TNT, gespecialis

In het eerste jaar dat TNT opgenomen is in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is het concern in zijn sector bovenaan geëindigd. TNT, gespecialiseerd in postbezorging en logistiek, behaalde een totaalscore van 75 punten. De DJSI-en in de diverse economische sectoren bestrijken de top 10 van de 2.500 grootste bedrijven in de Dow Jones World Index in termen van economische, milieu- en sociale criteria. TNT bereikte de hoogste scores in zijn sector in zeven van de twintig criteria: Investor Relations, gedragscodes, klantenmanagement, klimaatstrategie, aantrekking en behoud van talent, relatie met stakeholders en goed burgerschap. De scores op andere gebieden -bijvoorbeeld sociale verslaglegging en aanpak van milieu-items laten ruimte voor verbetering. Wat betreft het milieu is TNT goed bezig: zijn 4500 bestelwagens en vrachtwagens krijgen volgend jaar roetfilters na testen die worden uitgevoerd samen met het ministerie van VROM. Zie ook: www.goodcompany.nl en www.future500.org.

Reageer op dit artikel