artikel

Vier verbeterpunten gezondheidszorg

Geen categorie

Het NIVEL -het instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg- deed in opdracht van farmaceutisch fabrikant GlaxoSmithKline (GSK) een onderzoek naar

Het NIVEL -het instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg- deed in opdracht van farmaceutisch fabrikant GlaxoSmithKline (GSK) een onderzoek naar percepties op en ervaringen met de gezondheidszorg. Het onderzoek is gebaseerd op 27 vanaf 1995 uitgevoerde Nederlandse studies onder in totaal 66.000 patiënten. Vier onderzoeksbevindingen springen in het oog. Eén op de drie patiënten meent dat het na verwijzing door de huisarts te lang duurt voordat ze bij een medisch specialist terecht kunnen. Voor een kwart van de mensen die na ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg nodig hadden, was dat op dat moment niet beschikbaar. Een kwart van de chronisch zieken die verschillende medicijnen gebruiken, zegt dat hun arts niet met ze heeft gepraat over hoe je de medicijnen moet combineren. Ruim de helft van de chronisch zieken heeft nooit met hun huisarts of medisch specialist gesproken over wat zij moeten doen in geval van nood. Volgens het NIVEL moet in plannen om de zorg te verbeteren speciaal aan deze vier aspecten aandacht worden gegeven. Zie ook: www.zorgaanzet.nl, www.hulpgids.nl.

Reageer op dit artikel