artikel

Digitaal jaarverslag eerder dan gedrukt jaarverslag

Geen categorie

Het Financieele Dagblad meldt dat de financiële website wint aan belang voor de communicatiestrategie van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. D

Het Financieele Dagblad meldt dat de financiële website wint aan belang voor de communicatiestrategie van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Dit gaat met name ten koste van het belang van het jaarverslag.
Bovenstaande is gebleken uit onderzoek naar de kwaliteit van financiële websites door onderzoeks- en adviesbureau Jungle Rating. Een onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van de Henri Sijthoff-Prijs.
In 2005 is het websitebezoek bij 88% van de bedrijven toegenomen ten opzichte van 2004. Daarnaast geeft iets minder dan de helft van de bedrijven aan dat de oplage van het gedrukte jaarverslag dit jaar is gedaald. Dat gedrukte jaarverslag vervolgens komt later uit dan de digitale versie, deze wordt op de website van de organisatie geplaatst voordat het gedrukte exemplaar beschikbaar is.
Het spanningsveld tussen gedrukt en digitaal neemt toe. Enkele bedrijven hebben afgelopen jaar bepaalde informatie in hun jaarverslag verkort of weggelaten, en volstaan met een verwijzing naar hun website. De lezer schakelt telkens over van jaarverslag naar website en vice versa.
Bij de onderzoekers doet dat de vraag rijzen of het jaarverslag een fysiek boekwerkje moet zijn of dat het een samenvoeging van bedrijfsinfo moet zijn, die in gedrukte vorm alswel in digitale vorm dient te worden uitgegeven.

Reageer op dit artikel