artikel

Gedragscode voor digitale overheid

Geen categorie

Op 3 oktober j.l. ontving minister Pechtold (Bestuurlijke Venieuwing) de BurgerServiceCode. In dit door het Forum burger@overheid ontwikkelde instrume

Op 3 oktober j.l. ontving minister Pechtold (Bestuurlijke Venieuwing) de BurgerServiceCode. In dit door het Forum burger@overheid ontwikkelde instrument worden tien kwaliteitseisen voor de digitale overheid op een rij gezet. Het is in feite een gedragscode geschreven vanuit het perspectief van de burger met normen waaraan digitale contacten tussen overheid en burger moeten voldoen.
Elke norm is tweezijdig geformuleerd: als een recht van de burger met een daarbij behorende plicht van de overheid. De nieuwste versie (2.0) van de BurgerService Code die de minister ontving, is vooral bedoeld voor de ‘bouwers’ aan de elektronische overheid. Eind dit jaar zal er ook een ‘burgerversie’ verschijnen. De code zal nog verder worden uitgewerkt om de normen meetbaar en toetsbaar te maken. Forum burger@overheid kiest voor een open ontwikkelmethode waar een ieder zijn steentje kan bijdragen. Zie ook: www.burger.overheid.nl.

Reageer op dit artikel