artikel

Informatie over gezondheidsrisico’s gemeenten

Geen categorie

Sinds februari 2005 zijn overheden verplicht milieu-informatie actief aan de burgers ter beschikking te stellen vooral over aspecten die invloed hebbe

Sinds februari 2005 zijn overheden verplicht milieu-informatie actief aan de burgers ter beschikking te stellen vooral over aspecten die invloed hebben op de gezondheid. Dit is vastgelegd in het Verdrag van Aarhus. Veel gemeenten worstelen nog met de uitvoering van deze regels. Daarom beginnen Natuur en Milieu en vier provinciale Milieufederaties met het experiment ‘Aarhus at risk’.
Lokale burgerpanels gaan de proef op de som nemen, ze toetsen aan de hand van concrete situaties de informatievoorziening in hun gemeente. Door dit aan de gemeente terug te koppelen, hoopt men dat de informatievoorziening verbetert. Welke vier gemeenten in de proef worden opgenomen, is nu nog niet bekend. De initiatiefnemers gaan ook een prijsvraag organiseren voor de beste, leukste en meest vernieuwende ideeën om mensen te informeren over gezondheidsrisico’s. De resultaten van dit alles zullen op een landelijke bijeenkomst in juni 2006 worden gepresenteerd. Zie ook: www.infomil.nl en www.iclei.org.

Reageer op dit artikel