artikel

Minder bureaucratie voor de burger

Geen categorie

Vaak moeten burgers in hun contacten met overheden voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, uitkering of bouwvergunning elke keer dezelfde ge

Vaak moeten burgers in hun contacten met overheden voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, uitkering of bouwvergunning elke keer dezelfde gegevens opgeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dit meervoudig gebruik door overheidsinstanties van gegevens van burgers in kaart laten brengen. Daartoe is opdracht gegeven aan ADV Market Research. Dit bureau is nu bezig tweehonderd digitale en papieren formulieren van instanties als politie, gemeenten, waterschappen, zorgkantoren, douane en belastingdienst te bekijken. Geïnventariseerd wordt welke gegevens burgers moeten invullen. In de Tweede Kamer ligt momenteel een voorstel voor een zogeheten burgerservicenummer, dat gemeenten moeten uitgeven om burgers ‘met één druk op de knop’ te identificeren. Zie ook: www.binnenlandsbestuur.nl, www.burger.overheid.nl, en www.ieg.ibm.com.

Reageer op dit artikel