artikel

Ondernemen voor de publieke zaak

Geen categorie

Onlangs overhandigde de Sociaal Economische Raad (SER) het rapport ‘Ondernemerschap voor de publieke zaak’ aan het kabinet. Het kabinet onderschrijft

Onlangs overhandigde de Sociaal Economische Raad (SER) het rapport ‘Ondernemerschap voor de publieke zaak’ aan het kabinet. Het kabinet onderschrijft de conclusie van de SER dat ondernemerschap kan bijdragen aan een betere publieke dienstverlening.
Concreet gaat het om marktwerking in sectoren als wonen, zorg en onderwijs. Ondernemerschap kan gestimuleerd worden door economische en bestuurlijke prikkels, bijvoorbeeld gereguleerde marktwerking, vraagsturing, prestatiefinanciering en prestatiecontracten. Er bestaan geen bezwaren tegen het toelaten van op winst gerichte aanbieders, mits het de kwaliteit ten goede komt en er geen publieke middelen op oneerlijke wijze weglekken naar de private partijen.
Ondernemerschap voor de publieke zaak vereist ook het afleggen van bestuurlijke verantwoording. Het kabinet beklemtoont hierbij het belang van zelfregulering. Een interdepartementale werkgroep gaat de wenselijkheid onderzoeken van een nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen. Zie ook: www.andereoverheid.nl .

Reageer op dit artikel