artikel

Positief ontvangen: wereldnorm managen voedselveiligheid

Geen categorie

Zowel McDonald’s Europe als Ahold staan positief tegenover een nieuw, wereldwijd systeem voor het managen van voedselveiligheid.Dit systeem is vastge

Zowel McDonald’s Europe als Ahold staan positief tegenover een nieuw, wereldwijd systeem voor het managen van voedselveiligheid.Dit systeem is vastgelegd in de ISO 22000 norm die deze maand is gepubliceerd.
Na een aanvankelijk kritische houding, is nu ook de retail op zoek naar manieren om gebruik te maken van ISO 22000 bij het managen van voedselveiligheid. Dit werd verwoord door Alfons Schmid, Vice President Food Safety van Ahold, een van de sprekers tijdens het symposium waar de norm werd geïntroduceerd. Als concrete mogelijkheid noemde hij bijvoorbeeld een gecombineerde audit van de diverse standaarden die de branche nu hanteert.
De sprekers deelden de visie dat het essentieel is dat alle spelers op de markt de nieuwe norm omarmen. ISO 22000 vervangt volgens hen een overlap en veelheid aan bestaande normen . Als er een breed draagvlak is, betekent ISO 22000 uiteindelijk een reductie van het aantal normen. De norm levert tegelijkertijd een bijdrage aan beter ketenmanagement. Diverse sprekers gaven aan dat de grotere bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie (zoals Unilever, Campina of Numico) een voortrekkersrol zouden moeten spelen bij invoering van ISO 22000.
Aan het slot van het symposium bleek dat globale harmonisatie van voedselveiligheid op korte termijn waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden. Met de publicatie van ISO 22000 is er echter wel een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het is nu aan de marktpartijen om de vervolgstappen uit te werken.

Bron:KAM-Mail, nr. 5/2005

Reageer op dit artikel