artikel

Van de Bunt Zwolle gaat ontwikkelingsorganisaties evalueren

Geen categorie

Het resultaat van ontwikkelingssamenwerking is moelijk te bepalen. Hongersnoden, natuurrampen, coups, verkiezingen, alles interfereert met het uiteind

Het resultaat van ontwikkelingssamenwerking is moelijk te bepalen. Hongersnoden, natuurrampen, coups, verkiezingen, alles interfereert met het uiteindelijke resultaat. Tegelijkertijd werkt de Nederlandse overheid steeds zakelijker en wil daarom als medefinancier van projecten zicht hebben op de prestaties en het rendement van investeringen. De toekomstige financiering van organisaties in ontwikkelingssamenwerking is mede afhankelijk van hoe zij hun prestaties beheersen. Daarom hebben de vijf grote Nederlandse organisaties in ontwikkelingssamenwerking(Cordaid, Hivos, ICCO, Novib en Plan Nederland) bureau Van de Bunt Zwolle gevraagd hun systeem van kwaliteitsbewaking tegen het licht te houden. De uiteindelijke doelstelling van deze evaluatie is de vergroting van het lerend vermogen van de organisaties, het vergroten van hun effectiviteit en efficiency en een grotere mate van tevredenheid van de stakeholders. Zie ook: www.antenna.nl.

Reageer op dit artikel