artikel

Verbetering langdurige zorg aangepakt

Geen categorie

Staatssecretaris Ross-Van Dorp (ministerie van VWS) heeft 25 oktober j.l. de Taskforce Zorg voor Beter aangesteld, waarin het ministerie, branche-, be

Staatssecretaris Ross-Van Dorp (ministerie van VWS) heeft 25 oktober j.l. de Taskforce Zorg voor Beter aangesteld, waarin het ministerie, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties vertegenwoordigd zijn. De werkgroep wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en krijgt tot taak een verbeterslag in de langdurige zorg te bewerkstelligen. De staatssecretaris vindt het van groot belang dat de samenhang tussen verbetertrajecten die reeds zijn begonnen, wordt bewaakt. Ook moet worden bereikt dat zoveel mogelijk aanbieders deelnemen aan deze trajecten. Tevens vraagt zij de werkgroep nieuwe ontwikkelingen te signaleren en te agenderen. De werkgroep zal drie maal per jaar rapporteren en voor 1 september 2007 een eindrapportage afleveren. Meer informatie bij Elaine de Boer (VWS), tel: 070-3 406 007. Zie ook: www.guideline.gov, www.zonmw.nl en www.tmf.org.

Reageer op dit artikel