artikel

77% meer groei voor excellente organisaties

Geen categorie

Ten gevolge van de implementatie van het EFQM-model zien organisaties hun financiële resultaten behoorlijk stijgen. Een recente Europese studie wijst

Ten gevolge van de implementatie van het EFQM-model zien organisaties hun financiële resultaten behoorlijk stijgen. Een recente Europese studie wijst uit dat organisaties die kwaliteitsprijzen hebben gewonnen en het EFQM-model hanteren gemiddeld 77% groei in verkopen realiseren in vergelijking tot andere organisaties. Het onderzoek laat ook zien dat deze organisaties een gemiddelde groei doormaken van 36% in aandeelhouderswaarde.
Als de principes van het EFQM-model effectief zijn ingevoerd, dan zal zullen de prestaties op de korte en lange termijn navenant toenemen. Dit moet een geruststellende gedachte zijn voor al die organisaties die bezig zijn met de invoering van het model, een klus die meestal jaren vergt.
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van Europese academici. De onderzochte organisaties zijn gedurende 11 jaar gevolgd. De resultaten van de studie wijzen erop dat naar excellentie strevende organisaties fundamenteel beter presenneteren. Voor meer informatie zie: www.efqm.org. Het rapport kan besteld worden via hindsbo@efqm.org.

Reageer op dit artikel