artikel

Andere Overheid komt eraan

Geen categorie

Op 15 november j.l. stuurde minister Pechtold namens het kabinet de voortgangsrapportage voor het programma Andere Overheid naar de Tweede Kamer. De u

Op 15 november j.l. stuurde minister Pechtold namens het kabinet de voortgangsrapportage voor het programma Andere Overheid naar de Tweede Kamer. De uitvoering van dit beleidsprogramma is in volle gang om de met de volksvertegenwoordigers afgesproken prioriteiten te realiseren. Er zijn drie prioriteiten: de kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog, de bureaucratie en de regelzucht moeten omlaag, en de slagvaardigheid van de overheid moet verbeteren. Onderdeel van de voortgangsrapportage zijn de programma’s Elektronische Overheid en Administratieve Lastenverlichting Burgers. De voortgangsrapportage is te downloaden van www.andereoverheid.nl. Zie ook: www.advies.overheid.nl .

Reageer op dit artikel