artikel

Europese hygiëneverordeningen per 1 januari 2006 in werking

Geen categorie

De Europese hygiëneverordeningen zijn belangrijk voor alle instanties die betrokken zijn bij productie, handel of verwerking van levensmiddelen en die

De Europese hygiëneverordeningen zijn belangrijk voor alle instanties die betrokken zijn bij productie, handel of verwerking van levensmiddelen en diervoeder. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) speelt als toezichthouder een belangrijke rol in de implementatie van deze wetgeving. Per 1 januari treden de verordeningen in werking. Op de website van de VWA is informatie te vinden over de wetgeving, de verplichte registratie en erkenningen. Om te beoordelen of een EG-erkenning nodig is, heeft de VWA de overwegingen op een rij gezet waaraan een bedrijf met een vragenlijst zijn bedrijfsactiviteiten kan toetsen. Deze vragenlijst (beslisboom) komt beshcikbaar via www.vwa.nl.

Reageer op dit artikel