artikel

Financiële sector krijgt één klachteninstituut

Geen categorie

De financiële sector lanceert op 1 december 2005 de gezamenlijke website www.financiëleklacht.nl en het telefoonnummer 0900-FKLACHT (3552248). Hier ku

De financiële sector lanceert op 1 december 2005 de gezamenlijke website www.financiëleklacht.nl en het telefoonnummer 0900-FKLACHT (3552248). Hier kunnen mensen terecht die niet weten welke instanties hun klacht kunnen behandelen. Ze worden doorgeleid naar de juiste geschilinstantie.
Het initiatief vloeit voort uit de Wet financiële dienstverlening (Wfd). In 2006 blijven de bestaande klachteninstituten en -regelingen nog gewoon naast elkaar bestaan. Maar brancheorganisaties streven ernaar dat er 1 januari 2007 één gezamenlijk klachteninstituut komt. Er zal op worden gelet dat dit goed functioneert en toegankelijk is voor iedereen. Zie ook: www.afm.nl en www.sec.gov.

Reageer op dit artikel