artikel

Gedragscode moet ontwikkeling digitale overheid versnellen

Geen categorie

Al in het regeerakkoord gaf het kabinet aan de dienstverlening van de overheid te willen verbeteren. Daarom heeft burger@overheid de BurgerServiceCode

Al in het regeerakkoord gaf het kabinet aan de dienstverlening van de overheid te willen verbeteren. Daarom heeft burger@overheid de BurgerServiceCode ontwikkeld, een gedragscode die is geschreven vanuit het perspectief van de burger. De code bevat tien normen waaraan digitale contacten moeten voldoen.
Elke norm is tweezijdig geformuleerd: als een recht van de burger met een daarbij behorende plicht van de overheid. De code formuleert ook een algemeen toekomstbeeld voor de gehele overheidssector. De BurgerServiceCode zal verder worden uitgewerkt om de normen meetbaar en toetsbaar te maken. Burger@overheid verzamelt daartoe suggesties voor de nieuwe versie op www.burger.overheid.nl. Zie ook: www.ieg.ibm.com en www.ejeg.com.

Reageer op dit artikel