artikel

Kwaliteit verpleeghuis openbaar

Geen categorie

Alle 1800 verpleeg- en verzorgingshuizen worden verplicht de kwaliteit van de geleverde zorg openbaar te maken. Weigering mee te werken is een geldige

Alle 1800 verpleeg- en verzorgingshuizen worden verplicht de kwaliteit van de geleverde zorg openbaar te maken. Weigering mee te werken is een geldige reden voor verzekeraars en zorgkantoren om geen contract meer met de instelling af te sluiten. Deze afspraken heeft staatssecretaris Ross van Volksgezondheid vrijdag 4 november j.l. van betrokken partijen in ontvangst genomen. Deze partijen hebben zich vastgelegd op een jaarlijkse kwaliteitsmeting. Daarbij oordelen de bewoners zelf hoe zij de kwaliteit ervaren. De criteria zijn landelijk, dus de instellingen kunnen met elkaar vergeleken worden. De regisseur van de meting is de Inspectie voor de Volksgezondheid. Het systeem wordt volgend jaar gefaseerd ingevoerd en moet in 2007 overal werken. Resultaten komen beschikbaar op www.kiesbeter.nl. Zie ook: www.zorgvoorbeter.nl en www.kenniscentrum-ouderen.nl.

Reageer op dit artikel