artikel

Minder aandacht voor burgerparticipatie

Geen categorie

Raimon Leeuwenburg en Vincent van Stipdonk onderzochten 51 burgerjaarverslagen van het afgelopen jaar. Doel van deze verslagen is de kloof tussen burg

Raimon Leeuwenburg en Vincent van Stipdonk onderzochten 51 burgerjaarverslagen van het afgelopen jaar. Doel van deze verslagen is de kloof tussen burger en lokaal bestuur te verkleinen. Maar het onderzoek toont juist aan dat gemeenten in gebreke blijven bij het actief betrekken van burgers. De onderzoekers pleiten ervoor dat ook de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de procedures op het vlak van burgerparticipatie standaard worden opgenomen in het verslag.
“Laat bewoners zien wat er allemaal in hun buurt gebeurt; dat stimuleert verdere betrokkenheid. Het draagt ook bij aan transparantie en verantwoording aan de burger.” Positieve ontwikkelingen zijn dat de burgerjaarverslagen nu beter en sneller verkrijgbaar zijn en dat ze onderbouwd zijn met meer cijfermateriaal. Zie ook: www.vernieuwingsimpuls.nl en www.toolkitparticipation.nl.

Reageer op dit artikel