artikel

Rijkswaterstaat reikt eerste Prestatiemeting uit

Geen categorie

Rijkswaterstaat begon in 2004 in de GWW-sector (grond, weg- en waterbouw) met prestatiemetingen die objectieve informatie geven over de kwaliteit van

Rijkswaterstaat begon in 2004 in de GWW-sector (grond, weg- en waterbouw) met prestatiemetingen die objectieve informatie geven over de kwaliteit van opdrachtnemers. De eerste werd 14 november j.l uitgereikt aan de Combinatie Zeeuwse Stromen waarin Hakkers, Zinkon en Van den Herik zijn vertegenwoordigd. Deze aannemers hebben naar tevredenheid bestaande zeeweringen aangepast aan nieuwe eisen. Sinds januari 2005 neemt RWS het uitvoeren van prestatiemetingen op in haar contracten. Die uitvoering vindt plaats onder leiding van het RWS Expertise Centrum Opdrachtgevers, dat een robuust systeem ontwikkelde om kwaliteit weer te geven en daarmee ook opdrachtnemers te prikkelen tot het leveren van betere prestaties. In de toekomst wil RWS dit soort metingen gaan gebruiken bij aanbestedingsprocessen.

Reageer op dit artikel