artikel

Scripties voor de NBN-Rabobank Scriptieprijs

Geen categorie

De NBN-Rabobank Scriptieprijs wordt elk jaar uitgereikt aan de schrijver of schrijfster van de volgens de jury beste afstudeerscriptie over bedrijfset

De NBN-Rabobank Scriptieprijs wordt elk jaar uitgereikt aan de schrijver of schrijfster van de volgens de jury beste afstudeerscriptie over bedrijfsethiek, integriteit of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een HBO-scriptie zal primair worden beoordeeld op zijn praktische relevantie, een WO-scriptie op zijn theoretische kwaliteit. Scripties dienen voor 1 februari 2006 in viervoud te worden aangeleverd bij de Bestuurscommissie NBN-Rabobank Scriptieprijs, p/a Universiteit Nyenrode t.a.v. prof. dr. R. Jeurissen, Postbus 130, 3620 AC Breukelen. Inlichtingen: r.jeurissen@nyenrode.nl. Zie ook: www.business-ethics.org.

Reageer op dit artikel