artikel

Veiligheid in het geding

Geen categorie

Uit diverse onderzoeken naar de veiligheid in de luchtvaart, het spoorvervoer en de foodsector komt naar voren dat geen van de afzonderlijke partijen

Uit diverse onderzoeken naar de veiligheid in de luchtvaart, het spoorvervoer en de foodsector komt naar voren dat geen van de afzonderlijke partijen in de keten verantwoordelijkheid heeft of voelt voor risico’s op overdrachtsmomenten (de zogeheten interfaces). Slechts een deel van de partijen heeft inzicht in de risico’s van de eigen bedrijfsprocessen en hanteert doelstellingen voor acceptabele risico’s.
Ook speelt ‘het prisonners dilemma’ mee: hoewel hun onderlinge afhankelijkheid groot is, kunnen individuele partijen slechts beperkt bijdragen aan veiligheid op gezamenlijk niveau. Van zeer grote importantie is dus het ontwikkelen van een gezamenlijk en adequaat risicomanagement. Daarvoor moeten risicoanalysemethodieken en gemeenschappelijke doelstellingen ontwikkeld worden. Zie ook: www.nvrb.nl en www.genootschapvoorrisicomanagement.nl.

Reageer op dit artikel