artikel

Ziekenhuizen voorbereid op rampenopvang?

Geen categorie

Het ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven te beginnen met het Kwaliteitsverbeterprogramma Rampenopvang Ziekenhuizen. Centraal hierin staat h

Het ministerie van VWS heeft ZonMw opdracht gegeven te beginnen met het Kwaliteitsverbeterprogramma Rampenopvang Ziekenhuizen. Centraal hierin staat het Landelijk Referentiekader Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZIROP). Voorafgaand aan de implementatie vindt een bewustwordingstraject plaats. Parallel aan de implementatie wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd bij de deelnemende ziekenhuizen. Deze evaluatie moet inzichtelijk maken hoe ziekenhuizen zich optimaal kunnen voorbereiden. De resultaten zullen worden vertaald naar een landelijk plan voor opleiden en oefenen en overdracht naar alle Nederlandse ziekenhuizen. Inlichtingen bij Mariëlle Snijders (programmasecretaris), tel. 070-349 5288, of via e-mail snijders@zonmw.nl. Zie ook: www.zonmw.nl/rampenopvang

Reageer op dit artikel