artikel

Conceptnorm duurzaamheidsverslaggeving is klaar

Geen categorie

Van 2 januari tot 1 april 2006 kan commentaar geleverd worden op de conceptrichtlijnen en -protocollen van de G3 Sustainability Reporting Guidelines.

Van 2 januari tot 1 april 2006 kan commentaar geleverd worden op de conceptrichtlijnen en -protocollen van de G3 Sustainability Reporting Guidelines. De GRI -Global Reporting Initiative- zal alle commentaren verwerken tot een tweede conceptnorm, die naar verwachting medio 2006 zal verschijnen. Na goedkeuring hiervan moet volgens planning in oktober 2006 de uiteindelijke norm gereed zijn. Elk rapportageprincipe wordt gekoppeld aan een serie zelftesten die toepassing van die principes moeten faciliteren. De nieuwe norm wordt geacht gebruiksvriendelijker te zijn dan de vorige uitgave en moet maatschappelijke jaarverslagen onderling beter vergelijkbaar maken. Het hoofdstuk Indicatoren zal bestaan uit twee onderdelen: Managementbenadering en Prestatie-indicatoren. Zie ook: www.duurzaamheidsverslag.nl en www.sustreport.org.

Reageer op dit artikel