artikel

Harry Gundlach erelid van NNK

Geen categorie

Op 15 december 2005 is Harry Gundlach benoemd tot erelid van het NNK. Hij is vanaf de fusie in 2001 tot april 2004 voorzitter geweest van dit Nederlan

Op 15 december 2005 is Harry Gundlach benoemd tot erelid van het NNK. Hij is vanaf de fusie in 2001 tot april 2004 voorzitter geweest van dit Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. Hiervoor was hij voorzitter van de VKN. Zijn verdiensten op het gebied van ‘netwerken’ zijn voor de vereniging zeer groot geweest. Want niet alleen de fusie is dankzij hem tot stand gekomen, ook is hij initiator van het Platform Kwaliteit Nederland (eerder ‘Voorzittersoverleg’ genoemd) en heeft hij het LOK (Landelijk Overleg Kwaliteitskringen) weer nieuw leven ingeblazen. Bovendien is de integratie van Stichting KDI mede door hem gerealiseerd. Naast Harry Gundlach kent het NNK nog drie andere ereleden: Joop van Amelsfoort, Pieter de Mos en Peter Lemaire. Zie ook: www.nnk.nl en www.kdi.nl.

Reageer op dit artikel