artikel

Het meten van integriteit

Geen categorie

De integriteit van een individu en de gehele organisatie staat of valt met sterke ‘soft-controls’. Voorbeelden hiervan zijn voorbeeldgedrag van bestuu

De integriteit van een individu en de gehele organisatie staat of valt met sterke ‘soft-controls’. Voorbeelden hiervan zijn voorbeeldgedrag van bestuur en management, heldere normen, uitvoerbaarheid van doelen en prestatienormen, en openheid om dilemma’s en incidenten aan de orde te stellen. De enige manier om inzicht te krijgen in hoe organisatieleden hiermee omgaan, is hen periodiek naar hun beleving te vragen.
Geschikte instrumenten hiervoor zijn interviews en enquêtes. Cruciaal is altijd dat respondenten zich volledig veilig moeten voelen om naar eer en geweten hun openhartige medewerking te verlenen. Zeer belangrijk daarbij is de houding van externe partijen. Zij moeten respecteren dat niet alle resultaten extern kunnen worden verspreid. Zie ook: www.ethicsandbusiness.org en www.globalcompliance.com.

Reageer op dit artikel