artikel

Informatievoorziening kan volgens IWI beter

Geen categorie

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) publiceerde 18 januari jl. het rapport ‘Informatie: aantoonbaar en betrouwbaar?’. Hierin staat dat organisaties die

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) publiceerde 18 januari jl. het rapport ‘Informatie: aantoonbaar en betrouwbaar?’. Hierin staat dat organisaties die zich bezig houden met werk en inkomen zich bewust zijn van het belang van het verstrekken van betrouwbare informatie over hun prestaties. De verstrekte informatie blijkt echter niet altijd even betrouwbaar.
De IWI heeft niet alleen de wijze van verantwoording beoordeeld. Ook is gekeken naar de totstandkoming van belangrijke indicatoren, die meten of de beleidsdoelen met betrekking tot de sociale zekerheid zijn gehaald. Gebleken is dat naarmate er meer organisatieonderdelen betrokken zijn de complexiteit van processen toeneemt en de betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie afneemt. Zie ook: www.iwiweb.nl en www.toezichtgids.nl.

Reageer op dit artikel